Lewe menu


Right menu

Szukaj


Rybie Oko/SWI/Dziennik/Pismo do Woj. Konserwatora Przyrody w Lublinie ws niszczenia siedlisk i tarlisk pstrąga na rzece Bystrej 

Pismo do Woj. Konserwatora Przyrody w Lublinie ws niszczenia siedlisk i tarlisk pstrąga na rzece Bystrej

S t o w a r z y s z e n i e W ę d k a r z y I n t e r n a u t ó w

27 października 2008 r.

Pani
Beata Sielewicz
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

Z a w i a d o m i e n i e
Niniejszym zawiadamiamy, że w trzeciej dekadzie października b.r. (dokładnej daty nie znamy) dokonano znacznego zniszczenia w środowisku. Szkody polegają na zniszczeniach siedlisk ryb i fauny bezkręgowej na ok. siedmiokilometrowym odcinku rzeki Bystrej, tj od Starej Papierni w Celejowie do ujścia rzeki. Według oględzin dokonanych już kilka dni po tym zdarzeniu stwierdzono, że z dna rzeki usunięto co najmniej 50 dobrze ustabilizowanych w gruncie pni, leżących tam od kilkudziesięciu lat. Ponadto usunięto znaczną ilość drobnego rumoszu drewnianego. Tym samym pozbawiono rzekę podłoża, na którym rozwija się fauna bezkręgowa (według literatury aż 50 % drobnej fauny bezkręgowej zamieszkującej rzekę żyje na leżącym w wodzie starym drewnie). Usunięcie pni zmieniło przepływ rzeki; zlikwidowano urozmaicenia prędkości nurtu, zmieniono głębokość dna, poruszono osady denne. Tego wszystkiego dokonano w okresie ochronnym pstrąga potokowego, praktycznie tuż przed samym tarłem! Prócz tego wycięto pewną ilość drzew i drobniejszych krzewów.
Dokonano tego wszystkiego po kryjomu, bez jakiegokolwiek powiadomienia użytkownika rybackiego. O zaistniałej sytuacji strażnicy PZW dowiedzieli się przypadkiem podczas patrolowania chronionego odcinka rzeki. Sprawcom najwyraźniej zależało na szybkim zatarciu śladów, wywleczone z rzeki pnie oraz wycięte drzewa były pośpiesznie zabierane przez miejscową ludność, stąd trudno na podstawie oględzin dokonanych po fakcie ocenić rozmiar strat. Prawdziwą liczbę usuniętych z rzeki pni – czyli zniszczonych siedlisk – można prawdopodobnie poznać mając wgląd w rozliczenie finansowe przeprowadzonych działań. Pikanterii całej aferze dodaje fakt, że rozmaite zanieczyszczenia i śmiecie pochodzenia antropogenicznego, jak worki foliowe, butelki, słoiki itp. pozostały w wodzie i na brzegach rzeki.
Wobec zniszczeń naruszających ustawę o ochronie przyrody (naruszono siedliska kilku prawnie chronionych gatunków, zniszczono siedliska i tarliska pstrąga potokowego tuż przed tarłem), jak również ustawę Prawo wodne (spowodowano znaczne pogorszenie ekologicznego stanu rzeki), Stowarzyszenie Wędkarzy Internautów kieruje zawiadomienie o spowodowanych zniszczeniach w środowisku do właściwych organów z wnioskiem o zastosowanie sankcji karnych odpowiednich do rangi przestępstwa.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Trembaczowski
Prezes Stowarzyszenia

W załączeniu dokumentacja fotograficzna, zrobiona tydzień po zaistniałym zdarzeniu.
Do Wiadomości:
1. ZO PZW w Lublinie, ul. Nałkowskich 105, 20-470 Lublin,
2. Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin,
3. Zarząd Zlewni Wisły lubelskiej i Bugu granicznego w Lublinie, ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin,
5. Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul Głęboka 8 a, 20-612 Lublin,
6. WWF Polska, ul Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa,
7. Towarzystwo na rzecz Ziemi ul. Kilińskiego 4, lok. 107, 32-600 Oświęcim.
8. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice.

Dyskusje i komentarze

Schowaj teksty   

RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: GetSimple