Lewe menu


Right menu

Szukaj


piękna rzeka

Witam wszystkich miłośników wędkowania na rzece Por. Wyrażam jako przyrodnik z zamiłowania pełne poparcie protestu w sprawie niszczenia rzeki bezsensownym bagrowaniem rzeki Por. Jest to ciek z którym łączy mnie pełne sentymentu wspomnienie dziecięcych lat, spędzałem w Czernięcinie każde wakacje i czas nad rzeką czystą i porośnietą bogatą szatą roślinną. Pamietam co prawda opowieści o jej pierwotnym wyglądzie jaki miała przed melioryzacją przed wojną, o jej zasobach ryb gdy okoliczni mieszkańcy wyciągali siatki pełne dorodnych ryb,najprzeróżniejszych gatunków. Niestety po tamtych czasach pozostało tylko wspomnienie, aczkolwiek pozostała ona w miare naturalną rzeką. Myśle że dobrze byłoby stworzyć list z poparciem internautów, miałoby to lepszy oddzwięk. Pozdrawiam!!!
Schowaj teksty   

Powiązane z

Pismo w sprawie niszczenia rzeki Por

Szanowny Panie Marszałku!
Wyrażamy stanowczy protest wobec ponownego niszczenia rzeki Por. Po raz kolejny, wbrew wcześniejszym ustaleniom, dokonuje się bagrowania rzeki przy pomocy sprzętu ciężkiego. Prace te nie są uzasadnione ochroną przeciwpowodziową ani żadnym innym nadrzędnym celem społecznym. Rzeka Por jest dzięki prowadzonej gospodarce przez ZO PZW w Zamościu jedną z najatrakcyjniejszych rzek pstrągowych w Polsce i przez to jedną z istotnych atrakcji Roztocza. Obecnie rozpoczyna się tarło pstrąga potokowego, okres ochrony zagwarantowany przepisami ustaw: o ochronie przyrody i ustawy o rybołówstwie - także Ramowa Dyrektywa Wodna oraz ustawa Prawo Wodne nakładają na administratorów rzek obowiązek utrzymania ich w dobrym stanie ekologicznym. Podczas bagrowania rzeki koparkami zniszczeniu całkowitemu ulegnie wodna roślinność oraz naruszone zostanie dno, ustabilizowane przez wiele lat. Tym samym zniszczeniu ulegną siedliska ryb oraz innej fauny wodnej. Pstrągi pozbawione zostaną niezbędnych do życia kryjówek, zniszczone zostaną tarliska, zredukowana baza pokarmowa. To wszystko zostanie zrobione beż żadnego ważnego uzasadnienia. Rzeka Por płynie doliną wśród łąk zbierając wodę z licznych tam źródeł, a zasilanie rzeki w wodę ma charakter zbliżony do artezyjskiego. Nie istnieją zagrożenia budynków. Prowadzone w ten sposób prace nie przynoszą żadnego pożytku, powodując jednocześnie dotkliwe straty w środowisku naturalnym - likwidację siedlisk; ryb, płazów, skorupiaków i wodnych owadów na znacznym odcinku rzeki, a zatem poważną degradację. Jest to więc działanie wyraźnie sprzeczne z RDW, która nakłada obowiązek utrzymania dobrego stanu ekologicznego rzek. Dodatkowo, na te prace wydawane są znaczne środki, które mogłyby zostać lepiej wykorzystane. Jedynym powodem jak przypuszczamy jest właśnie chęć wykorzystania środków na te prace. Przeciwko takiemu wykorzystywaniu funduszy także stanowczo protestujemy. Liczymy na interwencję Pana Marszałka, na natychmiastowe wstrzymanie prac oraz na niedopuszczenie do podobnych praktyk w przyszłości. Prosimy także o ustalenie kto i z jakiego powodu zdecydował o tych pracach. Informujemy jednocześnie, że nosimy się z zamiarem opisania tego i podobnych przypadków bezpodstawnego niszczenia rzek do Stawrosa Dimasa, Komisarza UE ds. Środowiska i o wstrzymanie funduszy na takie cele.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Trembaczowski
Prezes Stowarzyszenie
Do Wiadomości:
1. ZO PZW w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość,
2. WWF Polska. ul Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa,
3. Towarzystwo na rzecz Ziemi ul. Kilińskiego 4, lok. 107, 32-600 Oświęcim.
4. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice,
5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin.


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Świat Druku - ciekawe linki