Lewe menu


Right menu

Szukaj


Rybie Oko/SWI/Informacje/Insygnia 

Insygnia Stowarzyszenia

Przedstawiamy aktualne i historyczne już plakietki i znaczki SWI - dawnego KWI, do noszenia których ma prawo każdy rzeczywisty członek Stowarzyszenia Wędkarzy Internautów. Plakietek i znaczków nie wolno odstępować, nawet po rezygnacji z członkostwa w SWI. Insygnia wręczne są nowym członkom na pierwszym spotkaniu Stowarzyszenia, na którym są obecni. W wyjątkowych przypadkach insygnia mogą zostać przesłane drogą pocztową.

Walne Zebranie Członków KWI w maju 2006r roku dokonało zmiany nazwy Stowarzyszenia na STOWARZYSZENIE WĘDKARZY INTERNAUTÓW

Oto nasze nowe Logo:

Historyczne już Logo Klubu Wędkujących Internautów:

Logo KWI

Wizytówka KWI:

Znaczki KWI:

Naklejka KWI:

Najstarsze, historyczne wersje insygniów:


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Tygodnik Wędkarski