Lewe menu


Right menu

Szukaj


Rybie Oko/SWI/Informacje/Kodeks Honorowy 

Kodeks Honorowy

1. Swą postawą będziesz promować szacunek dla wód oraz wszystkich stworzeń w nich żyjących.

2. Własnym postępowaniem będziesz rozpowszechniać przyjaźń nad wodą i wspierać tych wszystkich, którzy pomocy potrzebują.

3. Będziesz uczyć młodzież, uświadamiać nieświadomych, będziesz dzielić z innymi się swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniami, dla dobra przyrody oraz ku propagowaniu etycznego wędkarstwa.

4. Będziesz starał się w swych działaniach nie szkodzić naturze, nie przeszkadzać jej, a w jak największym jej pomagać ( zalecenia w tym zakresie są w Załączniku nr 1 ).

5. Będziesz pogłębiać znajomość przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zawartych w ustawach i rozporządzeniach ( podstawowy wykaz aktów prawnych zawiera Załącznik nr 3 )

6. Zawsze i wszędzie tam gdzie to będzie racjonalnie uzasadnione będziesz narzucać sobie ostrzejsze wymagania dotyczące ochrony ryb i ekosystemów wodnych niż te, które wynikają ze stosownych ustaw, rozporządzeń i ogólnie przyjętych regulaminów użytkowania wód (zalecenia w tym zakresie są w Załączniku nr 2 )

7. Będziesz niezwłocznie informować odpowiednie placówki Policji bądź Państwowej Straży Rybackiej o zaobserwowanych nad wodą aktach kłusownictwa, wandalizmu oraz przypadkach skażeń wody lub terenu. Numery telefonów do odpowiednich dla swoich łowisk, komend Państwowej Straży Rybackiej będą ci znane.

8. Będziesz dbać o dobre imię Stowarzyszenia, aktywnie uczestniczyć w jego życiu codziennym. Czynnym popieraniem celów, i własną działalnością przyczyniać się będziesz do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

9. Będziesz przestrzegać etykiety, netykiety* podczas każdej obecności w sieci Internet. Umożliwisz, nawiązanie kontaktu ze stronami internetowymi Stowarzyszenia członkowi, który możliwość tę utracił.

10. Będziesz przestrzegać Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa. Stosowanie postanowień niniejszego Kodeksu będzie dla Ciebie sprawą honoru.

* netykieta - kultura bycia w internecie.

Postanowienia dodatkowe

1. Członkowie SWI wypuszczają wszystkie złowione na zawodach ryby. Samo uczestnictwo w zawodach na martwej rybie nie jest zabronione, sugeruje się jednak nie uczestniczenie w tego typu imprezach

2. Kodeks niniejszy sugeruje zaniechanie wszelkich połowów na żywą rybę

3. Naruszenie niniejszego Honorowego Kodeksu Stowarzyszenia Wędkarzy Internautów pociąga za sobą konsekwencje wynikające ze Statutu Stowarzyszenia.

4. Honorowy Kodeks Stowarzyszenia Wędkarzy Internautów wchodzi w życie na mocy uchwały Nr 17/2006 Kapituły z dnia 28.03.2006 r.

Załącznik nr 1

Etyka i ochrona przyrody:

Aby jak najmniejszym stopniu szkodzić naturze i postępować etycznie zalecamy:

 1. nie przystosowywać dna do połowu poprzez "grabienie", wysypywanie piaskiem lub żwirem oraz nie stosować żadnych innych metod zakłócających naturalnie ukształtowane środowisko wodne,
 2. nie kopać i nie rozgrzebywać brzegów oraz dna zbiornika w poszukiwaniu żywych przynęt,
 3. nie brodzić na odcinku rzeki, co do którego jest przesłanie lub pewność że odbyło się na nim tarło,
 4. zachować umiar w ilości podawanej zanęty,
 5. korzystać o ile to możliwe z haków bezzadziorowych,
 6. używać peana do wyhaczania ryb,
 7. w miejscach, w których spodziewać można się szczupaka, stosować przypon zapobiegający przegryzieniu żyłki,
 8. używać podbieraka do lądowania wymagających tego ryb,
 9. nie używać osęki, poza przypadkami zagrożenia zdrowia lub życia wędkującego,
 10. nie przetrzymywać żywych ryb na agrafkach oraz w siatkach, które są krótsze niż jeden metr, licząc od pierwszego do ostatniego pierścienia,
 11. wypuszczać złowione "ikrzaki" gatunków nie objętych okresem ochronnym, w czasie gdy warunki fenologiczne wskazują na okres tarła,
 12. zmieniając często stanowisko, natychmiast uśmiercać ryby przeznaczone do zabrania,
 13. bezzwłocznie wypuszczać rybę, co do której ma się pewność, że jej zabrać się nie zamierza
 14. mając zamiar rybę przeznaczoną do wypuszczenia zmierzyć, zważyć lub sfotografować, robić to z troską o jej przeżycie. Zalecmy jednak rezygnację z każdej czynności, która rybie przeznaczonej do wypuszczenia przynosi niepotrzebne cierpienia.

Załącznik nr 2

Limity ilościowe i wagowe ryb (z wyłączeniem łowisk specjalnych):

1. Limit ilościowy dobowy i zarazem tygodniowy / od poniedziałku godz. 0.00 do niedzieli godz. 24.00 /:

 • boleń 0 szt (wypuszczamy wszystkie złowione bolenie)
 • głowacica 1 szt.
 • sum 1 szt.
 • troć jeziorowa 2 szt.
 • pstrąg potokowy i lipień / łącznie / 2 szt.
 • sandacz, szczupak, brzana / łącznie / 3 szt.
 • sieja 2 szt
 • węgorz, lin / łącznie / 4 szt.
 • świnka, certa / łącznie / 5 szt.
 • jaź, kleń, leszcz / łącznie /10 szt.
 • okoń 15 szt.
 • płoć 30 szt.

2. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć ilości 10 szt. w ciągu doby i tygodnia (+ limit ilościowy okonia i płoci) oraz wagi 5 kg w ciągu doby i tygodnia. Oznacza to, że w przypadku zabrania kompletu wagowego np. 5 szt. leszczy o łącznej wadze 5 kg, albo np. 1 szt. szczupaka o wadze ponad 5 kg, wszystkie następnie złowione ryby należy wypuścić mimo iż limit ilościowy nie został wykorzystany.

3. Limit miesięczny - maksymalnie 2 limity dobowe ilościowe i nie więcej niż 2 limity dobowe wagowe.

4. Limit roczny - maksymalnie 8 limitów dobowych ilościowych i nie więcej niż 8 limitów dobowych wagowych

5. Limity dotyczą wód Rzeczypospolotej Polskiej.

Podwyższone wymiary ochronne ryb (poza łowiskami specjalnymi):

 • boleń jest uwalniany
 • brzana do 50 cm
 • jaź do 30 cm
 • kleń do 30 cm
 • lin do 30 cm
 • lipień do 35 cm
 • łosoś do 50 cm
 • okoń do 20 cm
 • płoć do 18 cm
 • pstrąg potokowy o 5 cm więcej niż wynika to z Regulaminu APR PZW
 • sandacz do 50 cm
 • sieja do 40 cm
 • sum do 100 cm
 • szczupak do 55 cm
 • troć do 50 cm
 • węgorz do 50 cm
 • wzdręga do 20 cm

Załącznik nr 3.

Dokumenty i akty prawne:

1. Statut Stowarzyszenia Wędkarzy Internautów
2. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska
5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r o rybactwie śródlądowym
6. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach
7. Ustawa z dnia 28 września 1991r o lasach
8. Ustawa z dnia 16 pażdziernika 1991r o ochronie przyrody
9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
11. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 11 września 2001r w sprawie określenia roślin chronionych
12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 12 listopada 2001r w sprawie połowu ryb...


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Pozycjonowanie stron