Nieregularnik Stowarzyszenia Wędkarzy Internautów
Numer 2/2008