Lewe menu


Right menu

Szukaj


Rybie Oko/SWI/Nieregularnik/Interwencje i działania/Protest w sprawie rajdu samochodowego korytem Skawy 

Protest w sprawie rajdu samochodowego korytem Skawy

Ocena: 0 
Ilość ocen: 0 
 Ilość wyświetleń: 4123 
Komentarzy: 0 
ID: 2146 
Węzeł: 1543 
Tomek Płonka 670612

Ludzie szacunku do przyrody żadnego nie mają...
Dostaliśmy pismo protestacyjne Leszka Dąbala do Ministerstwa Środowiska. Było tak dobre, że po małej kosmetyce przesłaliśmy protest do MŚ o następującej treści:

Lublin, 6 września 2004 r.

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
00-922 Warszawa

dotyczy przejazdu samochodów terenowych korytami rzek

W dniach od 11 do 18 września 2004 r. planowany jest rajd samochodów terenowych pt. „Orlen Trophy 2004”. Trasa obejmuje między innymi jazdę korytami rzeki Skawy od miejscowości Mucharz do Jordanowa oraz rzeki Ochotnicy. Organizatorami rajdu są Panowie Robert Mucha, Zbigniew Sawicki i Piotr Kowal. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.orlentrophy.pl/. Sponsorem głównym rajdu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Według uzyskanych informacji, Pan Wojewoda udzielił im pozwolenia na zorganizowanie trasy przejazdu samochodami również korytami rzek Skawa i Ochotnica.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 Prawa Wodnego rzeki są własnością Skarbu Państwa, do którego ochrony zgodnie z art. 26 pkt 2 Prawa wodnego zobowiązany jest właściciel śródlądowych wód powierzchniowych, w tym przypadku RZGW w Krakowie. Na obu tych rzekach uprawnionym do rybactwa jest Polski Związek Wędkarski - Zarząd Okręgu w Bielsku Białej, którego opinii na zorganizowanie rajdu nie proszono. W obwodzie rybackim rzeki Skawa prowadzona jest gospodarka rybacka ukierunkowana na ryby łososiowate ze szczególnym uwzględnieniem pstrąga potokowego. W obwodzie tym żyją również ryby objęte ścisłą prawną ochroną gatunkową, m. innymi: głowacze, piekielnice i strzeble. Od dnia 1 września do 31 stycznia pstrąg potokowy na mocy zapisów ustawy o rybactwie śródlądowym został objęty ochroną, celem umożliwienia rybom odbycia tarła.
Organizowanie rajdu korytami rzek – atrakcyjne być może dla kierowców - w Polsce jest nieporozumieniem. Nie mamy tak rozległych bezludnych terenów jak Australia czy Afryka. Polska „dzika” przyroda stanowi niewielkie enklawy wymagające szczególnie troskliwej pieczy. Jest rzeczą oczywistą, że podczas rajdu pewne ilości oleju silnikowego i paliwa przedostaną się do wody. Są to substancje niebezpieczne dla środowiska, zwłaszcza dla wód, a ich skażenie pogarsza zasoby wody pitnej (rzeka Skawa). Jest także rzeczą oczywistą, że rzeka nie jest martwym torem wyścigowym i nie może być tak postrzegana. Wjeżdżanie samochodami do rzek oraz jeżdżenie korytem rzecznym, spowoduje poważne zmiany w ukształtowaniu brzegów i koryta rzeki, a zatem doprowadzi do zniszczeń naturalnych kryjówki ryb i drobnej fauny wodnej.
Przejeżdżanie korytami rzek górskich spowoduje bezsprzecznie pogorszenie dobrego stanu ekologicznego tych wód, zatem zezwolenie na organizację rajdu w rzekach stanowi złamanie fundamentalnych wymogów przepisu art. 31 ust 2 Prawa wodnego, który stanowi, że korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów od nich zależnych. Organizatorzy i zawodnicy oraz udzielający pozwolenia na jazdę rzekami będą łamać zakaz ustalony art. 25 Prawa wodnego, który zabrania niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych oraz gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi. Naruszą również zasady ochrony wód ustalone art.38 Prawa wodnego. Dokonają tym samym przestępstwa przeciwko środowisku zagrożonego karami z art. 181 § 3 oraz art. 182 § 1 Kodeksu karnego. Również ma tu zastosowanie art. 191 Prawa wodnego. Zezwolenie na organizację rajdu w korytach rzek, które są tarliskami pstrągów stanowi rażące naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Na stronie internetowej pod adresem http://www.orlentrophy.pl/trasa.html#galeria, organizatorzy rajdu zaprezentowali dokumentację zdjęciową zniszczeń rzeki Skawy oraz bezprawnej wycinki drzew w czasie wytyczania trasy rajdu. Powyższe działania stanowią czyn karalny w świetle przepisów prawa i świadczą o nieprawidłowej ochronie majątku Skarbu Państwa oraz bezczynności Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

Wnosimy o zapewnienie skutecznej ochrony rzeki Skawy i jej dopływów i o wymuszenie korekcji trasy rajdu - uniemożliwenie przejazdu samochodów korytami rzek, a także o zapewnienie skutecznej ochrony zwierząt prawnie chronionych i ich siedlisk. Wierzymy, że jest jeszcze dość czasu na to, aby organizatorzy zmienili trasę stosownie do obowiązujących przepisów. Wyrażamy też przekonanie, że podczas planowania podobnych rajdów w przyszłości także ochrona środowiska i wynikające z niej ograniczenia zostaną uwzględnione.
Z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie "Klub Wedkujących Internautów"

Do wiadomości:

1. ZO PZW Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 11, 43-300 Bielsko-Biała,
2. World Wide Foundation For Nature, ul. Wiśniowa 38, 00-520 Warszawa.

Niestety, rajd odbył się......

Dyskusje i recenzje

Schowaj teksty   
   

RSS 2.0 PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Producent wszywek, metek, etykiet. Zobacz: Wszywki i metki odzieżowe Firma "Wszywka" zaprasza!