Lewe menu


Right menu

Szukaj


Zależy co to za woda

Tomek Płonka 670612

Jak już pewnie czytałeś:

Art. 28.
2. Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza zarząd gminy w drodze decyzji.

Czyli wody udostępnione do powrzechnego korzystania są udostępnione do wędkowania, czyli możesz łowić ale np. palić ogniska to już nie.

Siaty won! T.P.

Schowaj teksty   

Powiązane z


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Pozycjonowanie stron