Lewe menu


Right menu

Szukaj


Co na to Kodeks Wędkarza!!!

Co na to KODEKS WĘDKARZA!!!!

Zdecydowałam się opublikować treść zeznań złożonych na Posterunku Policji w Bukowcu przez dzierżawcę jeziora Rudzianek w gminie Świekatowo... Drodzy Sąsiedzi Działkowcy!!!!
Po dwóch latach zmagań sprawę .... wygrałam..... uf...
Odnośnie sprawy o zniesławienie... bez pomocy adwokata też sobie poradziłam.... wygrałam!!!!
Dziękuję Wszystkim za ciepłe słowa otuchy i wsparcia....


Zostałem uprzedzony odpowiedzialności karnej z art. 233§1 kk i 234 kk i po zrozumieniu treści artykułów chciałbym złożyć zawiadomienie, że w okresie od stycznia 2007r do dnia dzisiejszego właściciel posesji położonej w Janiej Górze jej....Rudzianek p.Marek Krzyżyński wspólnie z żoną Haliną Krzyżyńską zam. Bydgoszczy... uniemożliwia dostęp do jeziora Rudzianek w ten sposób, że na wspólnej granicy grodzi dostęp do jeziora poprzez wyplatanie obsadzanie wierzby szarej tworząc w ten sposób płot (łozowisko) czym uniemożliwia swobodny dostęp do jeziora. Czym naruszył przepisy Ustawy Prawa Wodnego tj. art. 193 pkt 2 i art. 194 pkt 2 Prawa Wodnego. Żądam ścigania i ukarania sprawcy wykroczenia. To wszystko o czym chciałbym zawiadomić i za zgodne podpisuję.
Podpis składającego donos obywatelski

Pouczony o odpowiedzialności z art. 233 § 1 kk. Po zrozumieniu treści art. Zeznaję.
Od listopada 2006 r. jestem dzierżawcą jeziora Rudzianek w miejscowości Jania Góra. Od stycznia 2007 r. mój sąsiad właściciel działki przyległej do jeziora Rudzianek p.Marek Krzyżyński uniemożliwia mi dostęp do wody i innym obywatelom. Na wspólnej granicy Marek Krzyżyński wstawił furtkę i zamyka ją. Ponadto wsadził na granicy wierzby szare i inne drzewa, które uniemożliwiają swobodne przejście. Marek Krzyżyński został wezwany do usunięcia wszystkich przeszkód uniemożliwiający swobodny dostęp do wody przez właściciela wody tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Rogaczewskiego 9/19. Marek Krzyżyński powiedział, że wędkarzom nie pozwoli wejść na swoją posesję aby dojść do jeziora. Do dnia dzisiejszego nie usunął przeszkód uniemożliwiających swobodne dojście do jeziora. Marek Krzyżyński stosując ogrodzenie i uniemożliwiając dostęp do jeziora przekroczył granicę i wszedł w granicę obwodu rybackiego tj. działki nr 33. Do protokołu chciałbym załączyć mapki geodezyjne jeziora Rudzianek oraz przyległe działki, pismo od RZGW w Gdańsku wzywające do usunięcia płotu (łozowisko), zdjęcie oraz mapka geodezyjna przekroczenia granic. To wszystko co mogę zeznać w tej sprawie.
Podpis składającego donos obywatelski
Schowaj teksty   

Powiązane z


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Kancelaria notarialna Łódź